Máy quét mã vạch Bệnh Viện

Ngày nay, mã số mã vạch được áp dụng phổ biến trọng lĩnh vực bệnh viện, y tế. Công nghệ mã vạch làm giảm sai sót trong lĩnh vực quản lý hồ sơ bệnh nhân, mã bệnh án, mã xét nghiệm, mã cận lâm sàn, ngân hàng máu, các vật tư y tế...

Máy quét mã vạch cho Bệnh Viện

Máy quét mã vạch là thiết bị giải mã vạch, đóng vai trò quan trọng trong quy trình quản lý bằng mã vạch ở bệnh viện, cơ sở y tế khám chữa bệnh. Thông thường các máy quét mã vạch được sử dụng trong bệnh viện là các máy quét mã vạch 2D. Loại máy quét mã vạch này có thể đọc được cả mã vạch 1D, 2D, khả năng giải mã nhanh chóng các mã vạch trên sản phẩm thuốc, mã vạch QR Code trên hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế, các thiết bị y tế.

mã vạch Bệnh Viện